You are here

Index

Recommended reading:
In addition to the resource references in my books and elsewhere, here's a list of books, theses and articles to find that provide more information on specific topics and / or inspire thoughts.
[For more information see: http://zoeken.bibliotheek.nl/]
 
 • Auteurs: Cranenburgh, B. en Mulder, T
  Titel: Van contractie naar actie
  Uitgavejaar: 1994
  Onderwerp: Wetenschappelijk on­der­zoek naar de brug tussen ze­nuw­stel­sel en mo­to­riek en tussen theorie en praktijk.
  Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum

 • Auteur: Decorte, Lien
  Titel: De psychopate vrouw, een inzicht in haar bestaan
  Uitgavejaar: 2007
  Onderwerp: Wetenschappelijk on­der­zoek [scriptie] naar het bestaan en de rol van de 
   psy­cho­pa­te vrouw in de sa­men­le­ving

 • Auteur: Ekman, Paul.
  Titel: Gegrepen door emoties.
  Ondertitel: Wat gezichten zeggen.
  Uitgavejaar: 2003
  Onderwerp: Wetenschappelijke bevindingen op het gebied van emoties in ge­zichts­uit­druk­kin­gen.
  Uitgever: Nieuwezijds

 • Auteur: Harris, Thomas A.
  Titel: Ik ben o.k. – jij bent o.k.
  Ondertitel: Hoe kunnen we leven en laten leven
  Uitgavejaar: 1967/1995
  Onderwerp: Inzicht over de Ouder, Vol­was­se­ne en het Kind in jezelf.
  Uitgever: Amboboeken 

 • Auteur: Luyendijk, Joris
  Titel: Dit kan niet waar zijn
  Ondertitel: Onder bankiers
  Uitgavejaar: 2015
  Onderwerp: Een antropologische kijk op de financiële wereld.
  Uitgever: Atlas Contact

 • Auteur: Lommel, van, Pim 
  Titel: Eindeloos bewustzijn
  Ondertitel: Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring
  Uitgavejaar: 2007
  Onderwerp: Medische bevindingen over bijna-dood ervaringen en filosofische overwegingen over we­ten­schap­pe­lijk on­ver­klaar­ba­re gegevens in samenhang met natuurkundige feiten en kwantumtheoretische begrippen. 
  Uitgever: Ten Have

 • Auteur: Meadows, Dennis
  Titel: Rapport van de club van Rome
  Ondertitel: De grenzen aan de groei
  Uitgavejaar: 1972
  Onderwerp: Onderzoek, bevindingen, modellen en scenario's in hoeverre de mens in staat is de planeet aarde en alles wat daarop en daarin is leefbaar te houden.
  Uitgever: Het Spectrum NV. 

 • Auteur: Mersch, Ruben
  Titel: Oogklepdenken
  Ondertitel: Waarom we allemaal idioten zijn.
  Uitgavejaar: 2012
  Onderwerp: Over de on-logica van waar­ne­men en beoordelen.
  Uitgever: De Bezige Bij

 • Auteur: Oudemans, Th.C.W. in samenwerking met N.G.J. Peeters
  Titel: Plantaardig
  Ondertitel: Vegetatieve filosofie
  Uitgavejaar: 2014
  Onderwerp: Een filosofische kijk op de intelligentie van het plantenrijk.
  Uitgever: KNNV Uitgeverij

 • Auteur: Riemann, Fritz
  Titel: Psychologie van de angst
  Uitgavejaar: 1978/1980
  Onderwerp: Over het wezen van de angst en tegenstrijdigheden van het leven
  Uitgever: Vuga

 • Auteur: Raine, Adrain
  Titel: Het gewelddadige brein
  Ondertitel: De biologische wortels van crimineel gedrag
  Uitgavejaar: 2013
  Onderwerp: Wetenschappelijke be­vin­din­gen op het gebied van antisociaal gedrag.
  Uitgever: Balans

 • Auteur: Smith, Manuel J.
  Titel: Als ik nee zeg voel ik mij schuldig
  Uitgavejaar: 1975/1996
  Onderwerp: Handleiding over as­ser­ti­vi­teit.
  Uitgever: Ambo/Anthos

 • Auteur: Swaab, Dick
  Titel: Wij zijn ons brein
  Ondertitel: van baarmoeder tot alzheimer
  Uitgavejaar: 2010
  Onderwerp: Over de invloed van de her­se­nen van conceptie tot de dood
  Uitgever: Contact

 • Auteur: Tucker, Jim B
  Titel: Life before life
  Ondertitel: A scientific investigation of children's memories of previous lives
  Uitgavejaar: 2005
  Onderwerp: Over het onderzoeksproces en de wetenschappelijke bevindingen op het gebied van her­in­ne­rin­gen aan vorige levens
  Uitgever: St. Martin's Press